Bemerítés | 2023. május 28.

2023.május 28-án, pünkösdvasárnap fehér ruhás testvéreink álltak a bemerítő medence partján, hogy hitükről bizonyságot tegyenek a gyülekezet előtt, mielőtt a vízbe merítéssel megpecsételik elköteleződésüket Krisztusban.

Isten üzenetét Tóth Sándor, az Új Remény Baptista Gyülekezet pásztora tolmácsolta felénk a János evangéliuma 3. rész 14. versétől kezdődő igeszakaszból.

Igaz a mondás, miszerint adni szeretet nélkül lehet, de szeretni anélkül, hogy adunk – nem lehet. Isten Egyszülött fiát adta, hogy aki hisz Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten szeretete nem egy szép hangzás, hanem eleven, élő, valóságos. Azért jött, hogy megmentsen. A felolvasott igeszakaszban Jézus szavait olvassuk Nikodémus felé melyben egy régi történetet idéz fel Megváltónk. Izrael népe sokat zúgolódott, ám amikor mérges kígyókkal találkozott, az jelentette az igazi problémát számukra, hisz az életük forgott kockán. Mózeshez fordultak, Istenhez kiáltottak. Mózes imádkozott a népért. Isten meghallgatta a könyörgést, de a megmenekedést választáshoz kötötte. Aki rátekintett a rézkígyóra, az menekült meg. Nem a rézkígyó segített, hanem a hit, Isten szava. Ha nem emeljük fel szemünket a földi dolgokról, meghalunk. Ha viszont Jézusra nézünk, megmenekülünk. Isten szeretete nem szép szavak sokasága, hanem áldozatkész szeretet. Egyszülött Fiát küldte ebbe a világba, hogy éljünk. Az Isten szeretete az első, a mienk csak viszont szeretet lehet. 

Zákeus fővámszedő volt, korrupció útján szerezte vagyonát, nem szerették az emberek. Egy napon találkozott Jézussal, és meghívta házába. A körülötte lévők zúgolódtak, hogy bűnös embernél száll meg. Jézus nem állt be a gyűlölködők közé, elfogadta a meghívást. Zákeus nem szerette az életét, a pénz a bálványa volt. Miután felismerte bűnét, megmenekült a pénz istenének marása alól. Ezután az adakozásban lelte örömét.

A képen szereplők balról jobbra: Borzon György, Borzon Márta, Komlósi Sándor lelkipásztor, Ördög Péter Zakariás, Pálosi Panna, Tóth Sándor lelkipásztor, Bacsó Barnabás, Vincze Eszter, Kiss János lelkipásztor és Erdelics Petra.

Simon, akit Péterként ismerünk, tulajdonképpen egy vállalkozó volt, halászatból élt. Egész éjszaka dolgoztak, de nem fogtak semmit. Jézus szavára engedelmeskedtek, és megteltek a hálók. Örült Péter a nagy fogásnak, de nem ez volt az igazi öröme. Péter megérkezett saját magához, a saját szívéhez. Bár félelem fogta el, Jézus azt mondta neki: „ne félj, ezután emberhalász leszel”. Jézus szeretettel kisegíti a halfogásban, de megmutatja neki, hogy amiért sokat dolgozott, nem az az igazi élet.

Amikor Jézus egy farizeusnál volt vendégségben, egy bűnös asszony jelent meg a házban, aki drága kenetet vitt Jézusnak. Egy szeretetéhes nő volt, olyan, aki mindent odaadott egy kis szeretetért. Értékes kenetet hozott Jézushoz, és sírt. Könnyeivel mosta a lábát, és hajával törölte. A farizeusok elítélték, el akarták küldeni. Mi is sokszor tele vagyunk a saját véleményünkkel, akár a farizeusok. Jézus azt mondta az asszonynak: „megbocsáttattak a bűneid, a hited megmentett téged”. Ez a nő szeretetkoldus volt. Jézus nem elítélte, hanem megmentette.
Zákeus, Péter és a bűnös asszony is a körülményeik miatt érezte magát nyomorultul. Jézus tudta, hogy belül van a hiba, a szívükben. Isten ma is üzeni: „ha felnézel rám, örök életed lesz”. Ő kész megbocsátani, új életet adni. A legnagyobb szabadság: megszabadulni önmagunktól. Ez egyedül Jézusnál lehetséges. 

Bemerítkező testvéreink megosztották velünk, miként találtak rá a megváltó szeretetre.

Bacsó Barnabás hívő családban nevelkedik. Mindig jó gyerek volt, jól tanult. Már kicsi korában többször eszébe jutott, ha meghalna, vajon a mennybe vagy a pokolba kerülne-e. Nagyon szereti az állatokat, főként a lovakat. Kapott egy lovat, de nem mindig tudta megfelelően gondozni. Édesapja felhívta rá a figyelmét, hogy ha nem figyel oda az állatra, esetleg elveszítheti. Ekkor megfogalmazódott benne egy kérdés: ha Istennel sem foglalkozik, akkor Őt is elveszítheti? Ezután elkezdett Bibliát, keresztyén irodalmat olvasni. Rájött, hogy nem elég, ha világi szemmel nézve jó fiú, be kell hívni Jézust a szívébe.

Pálosi Panna szintén keresztyén családból származik. Gyermekként úgy gondolta, ő jó keresztyén. Később azonban kezdett eltávolodni Istentől, még az a kérdés is felmerült benne, hogy egyáltalán létezik-e Isten. Ebben az időszakban elhívták egy kisifis táborba. Eleinte egyedül érezte magát, de Isten küldött mellé egy kisifist, akivel sokat beszélgettek. A beszélgetések hatására megváltozott a nézőpontja Istennel kapcsolatban. Egy imaséta alkalmával rászakadtak a bűnei. Együtt imádkozott hívő fiatalokkal. A tábor óta minden nap érzi Isten jelenlétét életében.

Az alkalom teljes felvétele itt érhető el

Ördög Péter Zakariás hívő családban él. Sokáig nem érdekelték a hittel kapcsolatos dolgok. De egy nap megszólította Isten. Rájött, hogy ő is bűnös ember. Egy keresztyén táborban végül behívta Jézust a szívébe. Azóta sok változáson ment keresztül, elhagyta azokat a dolgokat, amik elszakították Istentől.

Erdelics Petra nem keresztyén családban nőtt fel, sajátos istenképe volt. Különböző célokat tűzött ki magának, és úgy gondolta, ha eléri őket, megtalálja a boldogságot. Amikor nem érezte az igazi örömöt, elkeseredett. Egy barátnője elhívta egy ifjúsági alkalomra. Mivel jól érezte magát, rendszeresen el kezdett járni az ifjúsági órákra. Itt megismert egy új utat, amiről már nem szeretne letérni. Hiszi, hogy Istennek terve van az életével. Barátkozók bibliaóráján rájött, hogy le kell tenni a bűneit Isten kezébe. Sok kétely, kérdés merült fel benne, de a Bibliából megtalálta rájuk a választ.

Borzon Márta katolikus, vallásos családban nőtt fel. Fiatalkorában eltávolodott Istentől, de lelke mélyén vágyott a bensőséges kapcsolatra az Úrral. Miután halálos betegséget diagnosztizáltak nála, Isten felé fordult. Amikor intenzív osztályon feküdt, Komlósi Sándor lelkipásztor meglátogatta, és imádkozott érte. Mikor jobban lett, megtudta, hogy a gyülekezet is imakarjain hordozza, amiért nagyon hálás. Megértette, hogy Jézus a Megváltó, odaszánta életét az Ő követésére.

Borzon György is katolikus családban nevelkedett. Gyermek korában járt templomba, de fiatal éveiben eltávolodott az Úrtól. Miután feleségét megismerte, időnként elmentek templomba, de bűnben éltek. Volt egy nagyon nehéz időszak az életében, amikor rövid időn belül elveszítette bátyját és édesanyját. Nem sokkal később feleségénél halálos betegséget diagnosztizáltak. Ekkor az Úrhoz folyamodott. Először az ismert imádságokat mondta, később párbeszéd alakult ki Istennel. Mikor a feleségét meglátogatta Komlósi Sándor lelkipásztor, megtudta, hogy az egész gyülekezet imádkozik érte. Többször eljött imaházba, és hit ébredt a szívében. Meg akarta ismerni az Urat, ezért elkezdett járni barátkozók bibliaórájára. Megértette, hogy csak Jézus moshatja le bűneit. Élete végéig hűen szeretné szolgálni az Urat.

Vincze Eszter hívő családban nevelkedett. gyermekkorában nem értette meg az Igéből Isten üzenetét. Emiatt eltávolodott a közösségtől. Családjával is megromlott a kapcsolata. Az Úr a segítségére sietett, az édesanyja és hívő testvérek által. Elkezdett kisifis alkalmakra járni, vágyott arra, hogy megváltozzon az élete. Egy ifjúsági konferencián átadta az életét Krisztusnak. Többé nem akar Isten nélkül élni.

Ujj Barnabás gyülekezetünk tagja lesz, de a Hajdúszoboszlói Baptista Gyülekezetben fog bemerítkezni. Személyes megváltójaként befogadta Jézust a szívébe. A roma misszióban szolgál egy ideje, de hosszú harc előzte meg, míg eljutott a döntésre, hogy hitét bemerítéssel pecsételje meg. A barátkozók óráján döntötte el, hogy követni szeretné Jézus példáját.

Kívánunk életetekre sok áldást, megtapasztalást és hűséget!

                                                                                                          Kövesdi Anikó