Vasárnapi iskola

3 csoport, különböző korosztályoknak

Kikkel találkozhat a gyermekem ebben a csoportban?

A vasárnapi iskolában 3 csoportban találkozhatnak a gyerekek életkor szerint:

– Dávid csoport: a legkisebbek, 0-6 éves korosztály

– Sámuel csoport: kisiskolások,  6-9 éves korosztály

– Péter csoport: iskolások, 9-12 éves korosztály

A gyermekfoglalkozások vasárnap délelőtt 10 órától kezdődnek, amikor minden korosztály a saját termében találkozik.  Minden csoportban több tanítónk szolgál, akik beosztás szerint tartják a foglalkozást a gyermekeknek. A tematika is eltérő az egyes csoportokban, hiszen gyerekek korosztálytól függően mást-mást szeretnek csinálni, a kicsiknek több játékra, játékos feladatra van szükségük, nagyobbak már a lecke anyagát mélyítő feladatlapokat is kedvelik, míg a legnagyobbakkal már komolyabb bibliai kérdésekről is lehet beszélgetni.

Hogy néz ki egy alkalmunk?

A gyülekezés ideje alatt kicsit beszélgetünk a gyerekekkel azért, hogy jobban megismerjük egymást, hogy feloldódjanak a közösségben, majd imádsággal kezdjük az alkalmat . A bibliai történethez kapcsolódó énekeket énekelünk, tanulunk, a tanító a gyerekek nyelvén elmondja a bibliai történetet, átadja a történet mondanivalóját, feltárja a gyerekek előtt a biblia igazságait, az evangélium üzenetét . A gyerekek az adott történethez kapcsolódó igeverset tanulnak és a tanító segítségével imádkozhatnak. Az alkalom második felében feldolgozzuk a hallottakat játékkal, játékos feladatokkal, kézműves tevékenységgel.

Milyen gyakran vannak az alkalmak és hol?

Minden vasárnap, a szappanos utcai imaházunk hátsó termeiben találkozunk.

Hogyan lehetséges a csatlakozás?

A csoportok foglalkozásain bárki részt vehet, akár egyszeri alkalommal is látogatóként. Minden gyermeket sok szeretettel várunk.

Muszáj megszólalnom az első látogatásomkor?

Természetesen arra törekszünk, hogy minden gyermek be legyen vonva a játékokba, feladatokba, de  mindenki maga dönti el, hogy mennyire szeretne aktívan részt venni egy alkalmon. 

Kit kereshetek, ha még kérdéseim lenne?

Nem vagyok baptista, ez gondot jelent?

Mindenkit szívesen látunk vasárnap reggelente felekezeti hovatartozástól függetlenül.

Online alkalom?

Igyekszünk a jelenlegi helyzetben is elérni a gyermekeket, ezért több alkalom is visszanézhető az interneten.

Legfontosabb feladatunknak és küldetésünknek tartjuk, hogy a a gyermekek megismerjék Isten szeretetét, gondviselését, megértsék Isten megváltó tervét az Ő személyes éltükre nézve is és akár már gyermekkorban Istennek kedves szolgáló életet éljenek. Fontosnak valljuk, hogy a gyermekek itt a gyülekezetben egy olyan közösségre találjanak, ahol jól érzik magukat, ahol baráti kapcsolataik épülnek ki, ahol a tanítók felé bizalommal vannak, ezáltal később isten dicsőségére aktívan be épülnek a gyülekezetbe Istennek odaszánt hívő emberként.

Building family

Take a look at some selections from our blog that illustrate how
we believe the Bible calls us to build a strong, spiritual family.

Lelkipásztor-beiktatás | beszámoló

Gyülekezetünk hosszú éveken át imádkozott vezető lelkipásztorért. Horváth Zsolt ügyintéző lelkipásztor segítségével Isten akaratát keresve hívtuk meg erre a szolgálatra Kiss János lelkipásztor testvért, akinek szolgálatba állítására 2021 októberének első hétvégéjén került sor. baptist.hu Nagy szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe a beszámolót Kiss János lelkipásztorunk beiktatásáról:

Read full post

Kiss János lelkipásztor beiktató istentisztelete

Kiss János lelkipásztor testvér ünnepélyes beiktató istentisztelete október 2-án szombaton, 16 órától kezdődik. A gyülekezet mellett erre az alkalomra hivatalosak városunk, egyházunk vezetői, illetve a társegyházak lelkipásztorai.Október 3-án vasárnap, délelőtt 10 órától az istentiszteleten folytatódik az ünnepi alkalom.

Read full post

Készüljünk a „vegyes jelenlétű” nyitásra!

Az MBE operatív tanácsa 2021. április 21-i ülésén meghallgatta az iskoláinkról és a szociális intézményeinkről szóló beszámolókat. Jelentős járványügyi helyzet sehol nem alakult ki az elmúlt hetekben. A gyülekezetekkel kapcsolatosan az operatív tanács pillanatnyilag csak online alkalmakat támogat. Amennyiben a járványügyi körülmények megengedik a május 10-től tervezett felső tagozatosok és középiskolások visszatérését az oktatási intézményekbe, …

Read full post

Want to dive deeper? See more articles ➜

Kérdéseid vannak ezzel a közösséggel kapcsolatban? Hagyj egy üzenetet