Tálentum Általános Iskola

„A családias iskola, a család iskolája.”

A Tálentum Általános Iskola Története

A 2010-es évek elején a gyülekezet azt a vezetést kapta, hogy az önkormányzattól használatba vett épületben egy felmenő rendszerben kialakított keresztyén szellemiségű általános iskolát indítson. Az imádságok, az épület felújítása és az intézményi rendszer kialakítása után az iskola élete 2014-ben kezdődött, mindösszesen 12 kisdiák és 3 pedagógus lelkes munkájával. Azóta évre-évre egyre több és több kisdiák népesíti be az intézményt hozzájárulva a teljes, 8 osztályos struktúra kialakításához. Az évfolyamonkénti egy osztályos-, kis létszámú iskola lehetőséget ad az egyik fő pedagógiai elképzelésünk, a családias iskola megvalósításához. Jelmondatunk: „A családias iskola, a család iskolája.” Ennek jegyében a lehető legszorosabb kapcsolatot építjük ki a szülőkkel, hiszen a nevelés csak egységben, közös akarattal valósítható meg a gyermekek iránt táplált legnagyobb szeretettel és elfogadással. A jó iskola legfőbb mutatója: a boldog gyermek. Hogyan próbáljuk meg ezt elérni? A tanulás élményközpontú: az egyéni képességekhez igazodó, differenciált oktatást játékos, a gyerekek érdeklődésének és életkorának megfelelő kreatív feladatokkal valósítjuk meg. Tanórán kívül a legváltozatosabb szabadidős programokat kínáljuk:

 -informatika szakkör 

-sakk-kör

-sütő-főző foglalkozás

-színházlátogatások

-kirándulások

-intézménylátogatások

-pályaorientációs programok

Az angol nyel tanulása prioritást élvez az iskolában. Első osztálytól tanórai keretek között foglalkozunk a nyelvvel, ezt két társalgás foglalkozás egészít ki, amelyből egyet amerikai tanár vezet. Hetedik osztálytól lehetőséget adunk a második idegen nyelvvel való megismerkedésre is. A testmozgás, a testedzés kulcsfontosságú szerepet tölt be. A heti öt testnevelés óra mellett Bozsik-focira, kosárlabdára, szenzomotoros tornára, kölyökatlétikára, ritmikus sportgimnasztikára jelentkezhetnek az érdeklődők. Az oktatás és nevelés folyamatát a lelki gondozás teszi teljessé. Minden reggel rövid áhítattal indítják a napot az osztályok. A heti két hittan foglalkozásra baptista hitoktató által vezetett bibliaismeretet választhatnak a szülők és gyerekek, de lehetőséget adunk a felekezetüknek megfelelő hitoktatást is kérni. A pedagógusok a hitéleti igazgató-helyettessel csendes percek alatt igehirdetésen vesznek részt, a szülők pedig a maguk által létrehozott Imádkozó anyukák foglalkozáson fogalmazzák meg imakéréseiket. A dinamikusan fejlődő iskola komoly infrastrukturális gondokkal küzd. A jelenlegi épületek, terek már nem tudják kiszolgálni az igényeket. Mindennapi imáinkba foglaljuk a probléma mielőbbi megoldását. “Végül, akikben jó földbe hull, azok hallják a tanítást, magukévá is teszik és harminc-, hatvan-, sőt százszoros termést hoznak.” Márk 4,20

Ha kérdésed merült fel
itt tudsz elérni bennünket