Paci gyülekezet

2008 óta Pacon is.

A paci misszió egy kis szolgáló csoporttal indult több, mint 10 éve. 2008. óta vagyunk jelen a Debrecen Pac városrészén.  A szolgáló csoportunk tagjai többször változtak, de a céljaink nem:

– Szeretnénk a Pacon élő emberek számára lehetőséget biztosítani az Istennel való találkozásra a lakóhelyük közelében.

– Szeretnénk a helyi fiatalok, gyerekek számára sportolási lehetőséget, közösséget biztosítani, amihez foci,  kosárlabda és röplabdapályánk is van.

– Szeretnénk segítséget nyújtani a rászorulóknak nemcsak szellemi , hanem fizikai szükségleteikben is.

– Szeretnénk bemutatni Jézus Krisztust életünkben, Őt képviselni ebben a térségben, ahol sokan nemcsak a város, de az élet perifériájára szorultak.

    2010 óta saját Imaházunk van, ahol sok rendezvényt szerveztünk már. Istentiszteleti alkalmainkat Vasárnap délutánonként változó létszámban, Az online formára átállás előtt, és idén (2021-ben) 20-25 fő látogatja. Hétköznap Szerdán tartunk imaórát  még online, a messenger csoportunkban, ahol napi kapcsolatban is vagyunk több mint húszan. Az online Istentiszteleteket is itt oldottuk meg.

    Az évek során több alkalommal volt bemerítésünk, 2-3 fővel.  Amíg   lehetőség volt, minden évben szerveztünk Foci kupát, és gyerek tábort is.

Karácsonykor a gyerekek számára ajándékcsomagokat, a rendszeresen gyülekezetbe járók és tagok számára pedig élelmiszer csomagokat osztottunk. 

   A vírus időszak alatt sem állt meg az élet, egy új szobával bővítettük az Imaházat, mivel a gyerekek számára csak egy keskeny helyiség volt az alkalmaik megtartására, ami szűkös volt számukra.  Az Új terem Gyülekezeti támogatásokból, önerőből, és sok önkéntes testvéri segítséggel épült fel, amiért nagyon hálásak vagyunk az Úrnak elsősorban, aki előttünk járt mindenben, és gondviselésével támogatott minket!

  Mivel a drog és az alkoholfüggőség nagymértékben jelen van Debrecen ezen részén, tervezünk Február végén beindítani egy beszélgetést esetleg a későbbiekben teaklubot, ahol előítéletek nélkül beszélgethetünk, és megmutathatjuk az érdeklődőknek a szabadulás útját is.

   Márciusban szeretnénk új barátkozó csoportot indítani  azokkal ,akik tavaly lemaradtak ill. nem voltak készek / alkalmasak a bemerítkezésre, és vannak új érdeklődők is! 

Foci kupa

Gyerektábor / Örömhír tábor

Building family

Take a look at some selections from our blog that illustrate how
we believe the Bible calls us to build a strong, spiritual family.

Lelkipásztor-beiktatás | beszámoló

Gyülekezetünk hosszú éveken át imádkozott vezető lelkipásztorért. Horváth Zsolt ügyintéző lelkipásztor segítségével Isten akaratát keresve hívtuk meg erre a szolgálatra Kiss János lelkipásztor testvért, akinek szolgálatba állítására 2021 októberének első hétvégéjén került sor. baptist.hu Nagy szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe a beszámolót Kiss János lelkipásztorunk beiktatásáról:

Read full post

Kiss János lelkipásztor beiktató istentisztelete

Kiss János lelkipásztor testvér ünnepélyes beiktató istentisztelete október 2-án szombaton, 16 órától kezdődik. A gyülekezet mellett erre az alkalomra hivatalosak városunk, egyházunk vezetői, illetve a társegyházak lelkipásztorai.Október 3-án vasárnap, délelőtt 10 órától az istentiszteleten folytatódik az ünnepi alkalom.

Read full post

Készüljünk a „vegyes jelenlétű” nyitásra!

Az MBE operatív tanácsa 2021. április 21-i ülésén meghallgatta az iskoláinkról és a szociális intézményeinkről szóló beszámolókat. Jelentős járványügyi helyzet sehol nem alakult ki az elmúlt hetekben. A gyülekezetekkel kapcsolatosan az operatív tanács pillanatnyilag csak online alkalmakat támogat. Amennyiben a járványügyi körülmények megengedik a május 10-től tervezett felső tagozatosok és középiskolások visszatérését az oktatási intézményekbe, …

Read full post

Want to dive deeper? See more articles ➜

Kérdéseid vannak ezzel a közösséggel kapcsolatban? Hagyj egy üzenetet