Történetünk

Debreceni Baptista Gyülekezet

TÖRTÉNETÜNK

 1. 1891

  A Debreceni Baptista Gyülekezet

  története egy rendkívül hétköznapi történettel kezdődött 1891-ben. Történt ugyanis, hogy két fiatal derecskei lány érkezett a Debrecen város piacára. A piacon egy kisebb csődületet okozott két „talyigás” kereskedő vitája, amit a két bátor lány kihasznált és az összegyűlt sokadalomnak elkezdtek beszélni Isten szeretetéről. Így indult el a baptista misszió Debrecenben.

 2. 1892

  Az első debreceni megtérőket

  ... Kornya Mihály, a híres baptista prédikátor merítette be 1892-ben. Ők heten letten a gyülekezet első tagjai. A hitüket ért támadások ellenére a gyülekezet szépen növekedett és erősödött. Többször költöztek helyszűke miatt, és 1898 már 35 tagúvá nőtt a gyülekezet , továbbá a tagok mellett szép számban jártak fiatalok és gyermekek is.

 3. 1903

  Változások a debreceni baptisták életében

  Ez az év fontos változást hozott a debreceni baptisták életében. Szűcs Imre a teljes idejű lelkipásztor lett és a közösség önálló gyülekezetté vált 5 körzeti állomással. Az ezt követő években a gyülekezet zenei élete is folyamatosan fejlődött, amiben Varga Lajos vállalta a vezető szerepet. Többek között megalakult a gyülekezet énekkara, fúvószenekara, mely csoportok aktívan részt vettek a közösség missziós munkájában. Ebben az időben a gyülekezet rendszeresen fúvószenekari kísérettel mozdult ki a Nagyerdőre.

 4. 1924

  Imaházátadás

  A Szappanos utca 23. szám alatt 1924-ben adták át azt az imaházat, amely később évtizedekig lett a gyülekezet otthona. Új otthonában még tovább növekedett a gyülekezet, amelyben szépen virágzott a gyermek és ifjúsági munka, illetve a zenei csoportok szolgálata.

 5. 1966

  Oláh Lajos megkezdi szolgálatát

  1966-ban Oláh Lajost avatta a gyülekezet lelkipásztornak, aki egészen 1978-ig szolgált a gyülekezetben. Ez időszak alatt is csak úgy, mint az előző évtizedekben, a gyülekezet tovább növekedett. Ezekben az években megerősödött, sokat fejlődött a zenei élet, melyet Ráduly Emil vezetett ekkor a gyülekezetben. 1977-ben Billy Graham, a világhírű evangélista látogatott Debrecenbe, a prédikációt több ezren hallgatták.

 6. 1986

  Az új imaház felavatása

  Az évtizedek alatt folyamatosan gyarapodó gyülekezetben más az korábban felmerült az igény egy új, nagyobb imaház építésére, amelyet Pócsik Béla 1979-ben szolgálatba állt lelkipásztor is lelkesen támogatott. Ennek ideje 1982-ben jött el, amikor október 16-án letették egy új – a jelenleg is használt – imaház alapkövét. Az építkezés 4 éven át folyt, melyben a gyülekezet tagjai erőn felüli áldozathozatallal vettek részt. Az új imaházat 1986-ban avatták fel.

 7. '90-es évek

  A növekedés időszaka

  A rendszerváltláshoz közeledve 1989-ben Kovács Géza lett a gyülekezet lelkipásztora. Szolgálata alatt kiemelkedően megnövekedett a gyülekezett létszáma, ugyanis az itt töltött hat éve alatt 191 ember merítettek be és 30 visszatérőt fogadott újból a gyülekezet. Az addig 300 fő körüli gyülekezetben ez igen nagy növekedés volt. Ebben az időszakban döntött úgy a gyülekezet, hogy szükség van második lelkipásztorra is. Kovács Géza vezető lelkipásztor, majd 1995-től Bereczki Lajos vezető lelkipásztor mellett szolgálhatott Dan László és Balogh Barnabás, mint teljes idejű ifjúsági lelkipásztor.

 8. 2013-2014

  Nevelőszülői hálózat és iskola indul

  A gyülekezet Bacsó Benjámin lelkipásztor közreműködésével létrehozta a Benita Nevelőszülői Hálózatot. A kezdetekben induló kis hálózat mára sokat nőtt: jelenleg 6 megyében, 120 településen, 250 nevelőszülői családban 690 nevelt gyermek teljes körű ellátásáról gondoskodik. A központi, szakmai működését több mint 30 munkatárs biztosítja, akik a debreceni központon kívül további négy területi irodában végzik napi munkájukat. A gyülekezet ebben az évben hívja meg Pető Albertet vezető lelkipásztornak. Isten vezetésére figyelve indítja el gyülekezetünk 2014-ben el a Talentum Baptista Általános iskolát, amely felmenő rendszerben indult el mindössze 12 diákkal. Azóta évről érvre nagyobb létszámban jelentkeznek gyermekek az intézménybe, ahol keresztyén szellemiségű, gyermekközpontú oktatás zajlik. Az iskola elindításhoz Pető Albert lelkipásztor odaszánt munkája mellett, a gyülekezet több tagjának áldozatkészségére is szükség volt.

 9. 2019

  Komlósi Sándor felavatása

  2019-től hívta meg a gyülekezet Komlósi Sándort lelkipásztornak, aki már előtte is a gyülekezetben szolgált avatott diakónusként és aktívan, Istenre figyelve vett részt a gyülekezet életében. Komlósi Sándor jelenleg is a gyülekezetünk lelkipásztora.

 10. 2020

  Fejlődés járványidőszakban

  A 2020-ban kezdődött világjárvány, ahogy mindenhol, a gyülekezet életében is nagy változást hozott, hiszen korlátozta az összejöveteleket. Ennek ellenére a gyülekezett kitartott és több százan követték az online istentiszteletek. 2020-ban az intézmények életében jelentős előrelépés történt, hiszen a gyülekezet, mint fenntartó meghívta alkalmazta Kiss János lelkipásztort, aki hitéleti igazgatóként vesz részt az iskola és a nevelőszülői hálózat életében, hogy még erőteljesebb misszió valósuljon meg.

Review Text

Testimonial #1 Designation

Review Text

Testimonial #2 Designation

Review Text

Testimonial #3 Designation

LELKIPÁSZTORAINK

Kiss János

Kiss János

Szeretettel köszöntöm az Úr Jézus nevében! Kiss János vagyok, a Debreceni Baptista Gyülekezet lelkipásztora. Feleségemmel és négy felnőtt gyermekemmel 2021. szeptemberétől kezdtük a szolgálatunkat Debrecenben. 25 éve hoztam meg életem legfontosabb döntését, amikor Krisztust választottam. Hogyan jutottam el idáig? Fiatalemberként a családból hozott mintákat követve éltem a mindennapjaimat, és nem nagyon foglalkoztam lelki dolgokkal. Egy napon azonban rám terhelődött egy fontos kérdés: miért is élek valójában? Az élet tényleg csak annyi, hogy „dolgozom, hogy enni tudjak, és eszek, hogy újra dolgozni tudjak”? Elkezdtem keresni saját létezésem értelmét. Sok zsákutcából kellett visszafordulnom a kutatás során, de Isten kegyelméből a Bibliában megtaláltam a válaszokat: az emberi léttel kapcsolatos minden kérdésre megvan benne a megoldás. Elindultam a felfedezés útján: a Bibliát tanulmányozva megismertem a teremtő Istent, akiben már tudok hinni, és személyes kapcsolatom lehet vele a Szentlélek által. Megértettem, hogy a bűn által Istentől elszakadt ember szívében miért tátong az űr, amely semmivel sem tölthető ki, csak a Megváltó szeretetével. Rácsodálkoztam erre a magát odaszánó felfoghatatlan szeretetre: Jézus Krisztus életét adta értem a Golgota keresztjén, hogy ne kelljen bűneim miatt elkárhoznom. Magára vállalta bűneim büntetésének terhét, hogy megmentsen az Isten ítéletétől, és üdvösséget adott. Minden ember életében ott van ez a teher, amely valójában a nyomasztó bizonytalanságunk oka. Negyedévszázados szolgálatom alatt sokszor láttam Istent munkálkodni az emberek életében. Csodálhattam, hogy összetört életek kapnak új értelmet, sérült, megromlott kapcsolatok gyógyulnak meg, erőtlen, megvetett embereknek áll helyre az önbizalmuk, függőségektől szabadulnak meg lecsúszott életek. Lelkipásztori hivatásom fontos célja, hogy rámutassak Jézusra, aki ma is hívja az élet értelmét kutató embert. Életükre Isten áldását kívánva, a személyes találkozásban bízva, üdvözlettel: Kiss János
1D7A7030

Komlósi Sándor

"1969. augusztus 23-án születtem Debrecenben. Hívő család gyermekeként, és egy kis falusi álló gyülekezetben nyerhettem hitem alapjait, amely egész életemre meghatározó volt. Isten hívását már fiatalon, tizenhat évesen meghallottam. Egy keresztény táborban határoztam el, hogy Krisztus útján szeretnék járni, és ezt bemerítéssel pecsételtem meg. Később a középiskola és a katonaság éei alatt Istennel való kapcsolatom meglazult, távol kerültem tőle, mélységeket kellett bejárnom. Isten megmentő, megtartó szeretete azonban nem hagyott ebben az állapotomban, nagyon komoly bűnbánatra jutottam, összetörtem, és újra magához emelt az én Istenem, megújította életemet. Tulajdonképpen itt szántam oda magam teljesen Istennek, és tettem le az életemet az Ő kezébe. 1995-ben kötöttünk házasságot feleségemmel Andreával, négy gyermekkel ajándékozott meg bennünket Isten. Házasságkötésem után a Debreceni Baptista Gyülekezetbe épültünk be, itt találtuk meg a helyünket. Szerettem volna egyre jobban és elkötelezettebben szolgálni az Urat, ezért a Baptista Teológiai Akadémia Missziói szakára jelentkeztem, Isten azonban civil állásba irányított, így az Országos Mentőszolgálatnál helyezkedtem el, itt kellett életeket menteni. Több tízéves bizalmi kapcsolat után, Isten vezetésére figyelve 2019 őszén kezdtem el lelkipásztori szolgálatomat a Debreceni Baptista Gyülekezetben, amelyet most is jó lelkiismerettel, Urunknak dicsőségére és a gyülekezet épülésére végezhetek."

Hol Találsz Meg Bennünket?

4030 Debrecen, Szappanos utca 23

Lépj kapcsolatba