Benita Nevelőszülői Hálózat

Ha mások megfeledkeznének is,
én nem feledkezem meg rólad!

A Benita Nevelőszülői Hálózat története

A Debreceni Baptista Gyülekezet Isten hívó szavának engedelmeskedve hozta létre 2013-ban Benita Nevelőszülői Hálózatot. A Hálózat egyedülálló ama vonatkozásban, hogy Magyarországon az egyetlen protestáns gyülekezeti fenntartású gyermekvédelmi szakellátást biztosító nevelőszülői hálózat. Fő küldetése az, hogy a családjukból – különböző veszélyeztető okok miatt – kiemelt gyermekek részére szeretetteljes családi légkört biztosítson megfelelő emberi és szakmai felkészültséggel rendelkező nevelőszülők által. Jézus, mint a jó pásztor magáról azt mondja: „ Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” Isten szolgálatba állított minket, de nem azért, hogy öncélúan irányítsuk a ránk bízottakat, hanem hogy általa szolgáló lélekkel támogassuk, vezessük azokat a családokat, gyermekeket, akik gondjainkra lettek bízva. Ahogy egy keresztény vezetőtől hallottam egyszer: „A vezetés nem jog az irányításra, hanem felhatalmazás a szolgálatra.” Halózatunk a kezdetektől fogva Isten iránymutatását követve építkezik, saját fejlesztések és saját képzések révén fejlődik. Célja mind a mai napig, hogy egy minden szempontból stabil alapokon álló szervezetként működjön, nem szem elől tévesztve azt, hogy minden áldás felülről érkezik: „Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja.” (1Kor. 3,6-7) Isten az elmúlt években különösen éreztette velünk mindezt, amikor is a Benita mind lelkiségben, mind fizikai nagyságban, szakmaiságban és egyéb területeken is sokat fejlődött. Megmutatta azt, hogy az emberi munka és erőlködés önmagában kevés, sőt igazából céltalan, ténylegesen csak az Istentől jövő áldás hozza meg a valódi eredményt. A kezdetekben induló kis hálózat mára sokat nőtt: jelenleg 6 megyében, 120 településen, 250 nevelőszülői családban 690 nevelt gyermek teljes körű ellátásáról gondoskodik. A központi, szakmai működését több mint 30 munkatárs biztosítja, akik a debreceni központon kívül további négy területi irodában végzik napi munkájukat. A növekedéssel együtt azonban a felelősség is nagyobb lett, amely napi szinten újabb és újabb kihívások elé állít minket. A kihívásokkal megküzdeni úgy tudunk, ha folyamatosan, imádságos szívvel fordulunk Istenhez, és bármilyen körülmények közepette hűek maradunk Őhozzá. A Benita csak így tudja betölteni azt az elhívását, ami nevének jelentése, vagyis: áldott. A Benita Nevelőszülői Hálózat hitvalló igéje: „Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad!” (Ézsaiás 49,15) – dr. Kellermann Dániel igazgató

Previous slide
Next slide

Ha Kérdésed Merült Fel
Itt Tudsz Elérni Bennünket