Mielőtt úrvacsorát vennék…

/Máté István verse/

Ma is kérlek, bűnöm vedd el,
értem kaptad ezt: „Szenvedd el!”
Ezt akarta az Atyád.


Itt vagyok a vendégségben,
kenyér és bor terítéken:
ezt óhajtja megtört szív.


Úr asztala előtt állva
mit mond el Isten szolgája?
Én nem egyszer hallottam.


Nem hétszer, s hetvenszer hétszer,
de biztosan nem elégszer
figyelmeztet, s intve int.


Isten szól, s erősít engem.
Alapra kell építkeznem,
így nem lesz rom a házam.


Arra állni, arra csakis,
ami sehol, sosem hamis.
Be nem csap a Biblia!


Becsaphat azonban szokás:
nem kell ahhoz ragaszkodás!
Isten helyreigazít!


Úr asztalánál a vendég
(akár én) teheti másképp?
Figyeljen csak! Jól teszi!


Legyen csak bennünk reménység,
bűnbánatra teljes készség.
Mérleg ugyan mit mutat?


Lelkipásztor kezd a szívvel,
annak első s legjobb hírrel:
van megtérés! (Neked volt?)

Megállni itt elég lenne?
A naiv szív pontot tenne,
de a hívő? Az soha!


Újjászülettél? Jöjj! Gyere!
Szennyes a ruhád? Le vele!
És már tiszta is lettél!


Kérdés a bemerítkezés.
Válasz? Jó, ha nem kérkedés,
de ha titok? Mit sem ér.


Krisztus Urunk is megtette.
Bűn nélkül volt, s enyém vette
magára, hogy meghaljon.


A vérével eltörölte
egyszer, s ezzel mindörökre!
Bűneimnek meghaltam!


Ezt tehetem én, te, más is
nem soha, nem majd, de máris!
Élni az Úr Krisztusnak!


Rendezett keresztyén élet –
erről van szó! Ha csak véled,
még semmit sem értettél!


Kevés lenne? Sok lenne ez?
Egy is sok? Egy is megsebez?
Ki igazán megsebzett?


Csak a Bárány! Arra nézel,
mit mond ma is beszédével?
Minden más lényegtelen!


Kárhozat jut, vagy kegyelem?
A fejemet felemelem!
Én látlak a Golgotán!


Szívemmel, az én szívemmel,
kezdd el, Uram, kezdd el ezzel!
Ezt kívánom. Szükséges!