Vezetőség beiktatás Debrecenben

Új fejezet nyílt a Szappanos utcai Baptista gyülekezet életében, megválasztotta új vezetőségét. A tagok ünnepélyes beiktatására 2022. május 15-én került sor.

Ezen az alkalmon köszöntük meg Dobos Péter eddigi gyülekezetvezető, Fodor István presbiter és Bazsa Attila testvérek eddigi odaszánt szolgálatát, akik letették a vezetőségben végzett feladatukat. Kívánjuk, hogy a szolgáló kedv ezután se lankadjon, továbbra is számítunk tapasztalatukra, tudásukra.

Kiss János lelkipásztor a Királyok II. könyvének 16. fejezetéből olvasta az Igét. Minden korszak számára van élő üzenete Istennek. Aki elhagyja az Urat, annak intő példa a felolvasott történet. Isten arra hívja el népét, hogy az Ő által kitaposott ösvényen haladjon. Egy megváltott tanítvány életét az Istennel való kapcsolat határozza meg, nem a körülményei. Jézusnak nem volt szüksége emberi beavatkozásokra, hamis bálványokra. Áház viszont nem Istennel, hanem emberi erővel számol. Nekünk elég Isten ígérete? Ma kitől függünk? Előfordul, hogy eltékozoljuk az Atyától kapott ajándékainkat. Isten szeretete ki akar minket hívni az emberi csapdákból. Ne áldozzunk hamis oltárnak! Az élő Igéhez kell ragaszkodnunk. Ha Isten van közöttünk, akkor jön áldás életünkre, és a gyülekezet életére is.

Kedves vezető testvéreink, ne tétlenkedjetek! – hangzott a felhívás. Aki beáll az Isten szolgálatába vezetőként, az Atya biztonságban vezeti ezen az úton, ő ad a feladat elvégzéséhez erőt.

 
Testvéreink Isten és a gyülekezet előtt fogadalomtétellel pecsételték meg elhívásukat.

Bizonyságtételükben elmondták látásukat a gyülekezet jövőjére nézve. Ebből idézünk egy-egy gondolatot.

Olajos Sándor – gyülekezet vezető: „Az a vágyam, hogy a Debreceni Baptista Gyülekezetben minden egyes tag megtalálja az Istentől kapott helyét ebben a testben,  legyen az kicsi vagy nagy feladat, legyen az látványos vagy nem látható szolgálat. Úgy hiszem, hogyha minden egyes tag az Istentől rendelt helyén, megfelelően „működik”, akkor a gyülekezetünk reményteljes jövő elé néz”

Gál Tibor – gyülekezeti gondnok: „Nagy vágyam, hogy mind a saját életemre,  mind pedig a gyülekezetben állandóan legyen igaz az 1Kor.16,14: „Minden dolgotokat intézzétek szeretettel.” Hiszem,  hogy csak ott tud Isten munkája igazán hatásos lenni, ahol ez megvalósul”

Bagi Csaba: „A gyülekezet életét figyelve szükségesnek látnám a tanítás és az evangelizálás előtérbe helyezését és gyakorlását. Szívemen viselem a körzeti- és misszióállomások lelki erősödését”

 

Balogh József Zoltán: „Már több éve azt érzem, hogy Isten arra hív, hogy majd egy gyülekezet plántálásában vegyek részt, de egyelőre egyértelműen azt tudom, hogy itt kell lennem, és a helyemen kell hűségesnek lennem, aztán hogy Isten mikor, merre vezet, bízom benne, hogy meg fogom majd hallani”

Kovács Benjámin: „A gyülekezet jövőjét illetően, kétéve őrzöm a szívemben Ézsaiás könyvének 35. részét, ami hiszem, hogy egy Istentől származó ígéret, és reményt keltő bátorítás a közösségünkre nézve”

Pálfalvi Attila: „Valahogy azt kellene megerősíteni életünkben, hogy mikor eljövünk gyülekezetbe, ne egy pásztor-centrikus (fogyasztó) szemlélettel legyünk jelen, forgolódjunk a gyülekezeti életben, hanem mindenki felismerve és megkeresve szolgálati területét, Isten kezében eszköz legyen”

Pető István: „Hiszem, hogy a gyülekezet Istentől elvéve indította el intézményeit, melyekben sok lehetőség és feladat rejlik. Ezek mellett nagyon fontosnak látom, hogy forduljunk kissé befelé, és építsük gyülekezetünk lelki életét, közösségi kapcsolatait”

Sütő Benjámin: „Nagyon szeretem Istent, nagyon szeretem a gyülekezetet. Krisztus testének, a gyülekezetnek megújulásában szeretnék alázatos, egészséges, hasznos, aktív tag lenni”

Szilágyi-Benedek Dávid: „Mi megkaptuk a lélekmentés feladatát. A világ gyorsan változik körülöttünk, úgy gondolom, a gyülekezeteink gondolatait is ez a változás kell, hogy átitassa, és az embereknek úgy kell magyarázzuk az evangéliumot, hogy megértsék: az ő nyelvükön”

Vas Lajos: „A vezetőség szeretettel vezet, és gondoskodik a gyülekezet lelki-szellemi szükségeiről, a gyülekezet pedig engedelmességével, imájával folyamatosan támogatja a vezetőket, hogy jól tudjanak vezetni”

„Légy hűséges halálodig, és én neked adom az élet koronáját” – kívánjuk, hogy hűséges szolgálatukkal Isten országát építsék, áldás legyen életükön és munkájukon.

Kövesdi Anikó