Kiss János lelkipásztor beiktató istentisztelete

Kiss János lelkipásztor testvér ünnepélyes beiktató istentisztelete október 2-án szombaton, 16 órától kezdődik. A gyülekezet mellett erre az alkalomra hivatalosak városunk, egyházunk vezetői, illetve a társegyházak lelkipásztorai.
Október 3-án vasárnap, délelőtt 10 órától az istentiszteleten folytatódik az ünnepi alkalom.