Csendben várlak, Uram

Csendben várlak, Uram (Máté István írása)

„Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít,
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít,
Szívem csendben az Úrra figyel.”

 

A történet tavalyra nyúlik vissza. Egy régtől fogva ismerős ének keltette fel az érdeklődésemet. A gondolat ekkor indult el bennem, hogy utánanézzek: valóban csak ilyen rövid lenne a „Szívem csendben az Úrra figyel…” kezdetű ének? Nem lehetne-e feltalálni valahol valami többet?

Ezért szólítottam meg gyülekezetünkből egy-két hozzáértő testvért. Egyikük, Pető István két tényt közölt velem: „Kottáját az erdélyi testvérek énekeskönyvében találtam meg, fotón csatoltam. E szerint Cseri Kálmán a fordítója német nyelvből. Háromszólamú kánon, én nem ismerem más versszakát.” Az előbbiről nem hallottam, az utóbbit (a fordító nevét és a szöveg eredeti nyelvét) akkorra már az internetről megtudtam.

Megkerestem Kádár Zolit is, aki ezeket írta: „A gyülekezeti vetítős laptopról kimásoltam a »Szívem csendben az Úrra figyel…« kezdetű éneket, ez szokott kivetítve lenni, ezt most csatoltan küldöm […] Valamikor kánonban is énekeltük. Legutóbb 2022.10.16. délelőtt énekelte a gyülekezet Kovács Barni vezetésével…”

A gyülekezetünkben 2023. április 16-án újra elhangzott a „Szívem csendben az Úrra figyel…” kezdetű ének, ismét egymás után háromszor, és ismét Kovács Barni vezetésével. A tavalyi késztetés abban az irányban erősödött fel bennem, hogy az eredeti kánon szövegének ihletése nyomán írjak egy verset, ami lehet egyszersmind gyülekezeti ének is, hiszen a szöveg nem támaszt olyan akadályt, hogy a „Szívem csendben az Úrra figyel…” kezdetű ének dallamára ne lenne énekelhető.

Az eredeti énekben a dallam és a szöveg meghittségről tanúskodik. S ha az újban nem csak a szív szólal meg – hiszen egész testünk, lelkünk és szellemünk figyelhet a mi Urunkra –, akkor még teljesebb lesz a hitvallásunk. Ez a gondolat foglalkoztatott, s ennek kifejtésére törekedtem.

Így született meg a saját 11 strófa. Azaz egy teljesen új vers, aminek új címet kellett adnom. A – mondjam így – mintához azonban végig maradéktalanul ragaszkodtam a szótagszámokban. És abban is, hogy a strófák első két sorában a kezdő spondeus után három daktilus következik, az utolsó versláb egyszótagos (igazából nem is nevezhető verslábnak), míg a harmadik sorban a kezdő spondeust két daktilus és szintén egy csonka versláb követi. Tudtam, hogy a rímeknek is helyükön kell lenniük, s arra is figyeltem, hogy az ismétlődések feltétlenül megjelenjenek, hiszen nem ok nélküliek ezek a „Szívem csendben az Úrra figyel…” kezdetű énekben. És a prozódiának sem szabad sérülnie sem irodalmilag, sem zeneileg.

Egy több versszakos ének formálódott meg így. Nem mondom, hogy versként nem hangozhat el bárhol, bármikor, de ha szerepelhetne gyülekezeti alkalmainkon – akár ritkábban, akár gyakrabban – a régi, tartalmas és könnyen énekelhető dallamaink között, akkor ezekhez pluszt adhatna.

A mostanra kialakult szöveget – amellyel nem akartam mást, mint Isten dicsőségéről vallani – szeretettel ajánlom a Debreceni Baptista Gyülekezet énekkarának és az egész gyülekezetnek.

Máté István

Csendben várlak, Uram

Csendben várlak, Uram, te örök s igaz Úr,
Csendben várlak, Uram, te örök s igaz Úr,
Csendben várlak, Uram, te örök.

Szívem kér: Gyere már, hogy örülj, ahogy én!
Szívem kér: Gyere már, hogy örülj, ahogy én!
Szívem kér: Gyere már, hogy örülj!

Lásd hát azt is, Uram, hogy e két szem eped,
Lásd hát azt is, Uram, hogy e két szem eped,
Lásd hát azt is: e két szem eped.

Lábam más utat észre se vesz soha már,
Lábam más utat észre se vesz soha már,
Lábam más utat észre se vesz.

Két kéz összefonódva legyen Vele már,
Két kéz összefonódva legyen Vele már,
Két kéz összefonódva legyen.

Nyelvem már a szavadra ügyelni akar,
Nyelvem már a szavadra ügyelni akar,
Nyelvem már a szavadra ügyel.

Csendben hallja fülem szavaid. Hiszem én,
Csendben hallja fülem szavaid. Hiszem én,
Csendben hallja fülem szavaid.

Minden gondolatom ma Uram. Tudom, Ő,
Minden gondolatom ma Uram. Tudom, Ő,
Minden gondolatom ma Uram.

Jézus, halk szavad esdve lesem s követem,
Jézus, halk szavad esdve lesem s követem,
Jézus, halk szavad esdve lesem.

Mondom hát, Uram: én Veled indulok el,
Mondom hát, Uram: én Veled indulok el,
Mondom hát: Veled indulok el.

Ez kell már, ez a csend, nekem ez nyereség,
Ez kell már, ez a csend, nekem ez nyereség,
Ez kell már. Ez a csend nyereség.