A Debreceni Baptista Gyülekezet fenntartásában működő Talentum Baptista Általános Iskola 2014 szeptember elsején nyitott meg. Az elképzelés kezdettől fogva az volt, hogy olyan iskolát alakítsanak ki, amely hiánypótló lesz Debrecenben. Az intézmény alapelvei között szerepel a minőségi oktatás és a szeretetteljes, gyermekcentrikus iskolai légkör kialakítása. A hagyományok megőrzése és a biblikus, keresztyén értékrend közvetítése mellett az iskola vezetői és a pedagógusok ugyanilyen fontosnak tartják a naprakész tudás átadását, illetve a 21. század kihívásaihoz való alkalmazkodást.

Kislétszámú, 15-20 fős osztályokban folyik a tanítás. Ez lehetővé teszi az egyénre szabott oktatást, a differenciálást, az egyéni szükségletekre való maximális odafigyelést. Mivel az iskola komoly figyelmet fordít a tehetséggondozásra, alapvető jelentőségű a tanulást, fejlődést elsődleges értékként megfogalmazó, kihívásokat biztosító tanítói hozzáállás, valamint az ehhez szükséges érzelmi és társas támogatást biztosító iskolai légkör. A baptista egyház mindig komolyan vette az egyéni felelősség és döntéshozatal kérdését, ennek szellemében a tanulókat is a felelősségteljes, gondolkodni és dönteni képes személyiség kialakításában támogatják a tanítók.

Az első két osztály az alapkészségek, az írás, olvasás, számolás kialakításának, megszilárdításának az időszaka. Emellett 21. századi alapkészségnek tekinthető az idegen nyelv tudása és a digitális íráskészség is. Ennek érdekében a gyerekek már első osztálytól heti két alkalommal játékos formában ismerkednek az angol nyelvvel, anyanyelvi tanár közreműködésével. Ezt kiegészíti a baseball foglalkozás, ami szintén amerikai oktatóval történik, így az angol nyelv természetes közegben történő elsajátítását célozza.

Az iskola alapelvei szerint a gyermekek nevelése, oktatása az iskola és a család közös feladata. A tanítók szívesen a szülők rendelkezésre állnak, hogy megbeszéljék és bevonják őket a gyerekek mindennapjaiba, örömeibe, nehézségeibe. Mellettük segítő szakemberek is rendelkezésre állnak, hogy támogassák a gyermekeket, a családokat az esetleges nehézségek leküzdésében, a képességek kibontakoztatásához szükséges feltételek megteremtésében.

Ezek alapján elsősorban azoknak a családoknak ajánljuk iskolánkat, akik nyitottak a keresztyén értékrend irányába, elkötelezettek a család és iskola együttműködésében, és a szeretetteljes, bátorító légkör mellett fontosnak tartják a minőségi oktatást.

További információ: talentumdebrecen.hu