Az Efézusi levélről szóló sorozatunk záró része kötvetkezik 2018.11.04-én, a téma a Szellemi harc eszközei, amiről Pálfalvi Attila presbiter fog beszélni.