Imádkozzunk egymásért!

II. Thess. 1: 11 - 12

PÉNTEK:
- Imádkozzunk új gyülekezeti házicsoportok létrejöttéért!
- Legyenek új, Istentől elhívott, követésre méltó és alkalmas életű csoportvezetőkért hozzájuk!
- Legyenek nyitott lakások ilyen közösségek létrejöttéhez!
- Debrecennek minden lakótelepén és kertvárosában működjenek, vagy jöjjenek létre új házicsoportok, Isten dicsőségére, és a gyülekezet missziójának erősítésére!

Letöltés
Az imakérés itt letölthető.